taller de tabla a barcelona

CLASSES

tabla class

Tabla hindustani, Farukhabad i Benares gharana.

Tècnica de col·locació de les mans i bols principals.

Repertori clàssic (uthan, peskar, kayda, gat, tukda, paran, rela, etc) de diverses tradicions.

Acompanyament per cant, sitar, bansuri, sarod, kathak, etc.

Estils semi-clàssics i devocionals.


Kanjira i konnakol.

Classes d’introducció al sistema musical carnàtic i al seu llenguatge rítmic vocal, el konnakol. Aquest llenguatge és la base per estudiar qualsevol instrument de percussió dels utilitzats en la música carnàtica (kanjira, mrindangam, gatham, morsing). Introducció al kanjira, tambor de marc originari del sud de l’Índia característic per estar fet amb pell de llangardaix d’alta flexibilitat i resistència que permet modular el so i obtenir un ampli registre de freqüències en un instrument de poques dimensions. És també característica la seva única sonalla.


Caixó flamenc, compàs i palmes.

- Estudi de la tècnica de l'instrument, diversos sons, tècnica de dobles.
- Estudi de les palmes i els peus com a fonament rítmic.
- Estudi dels diversos pals del flamenc.
- Estudi de l'aplicació de l'instrument a altres estils musicals.